هیئت ورزشی روستایی و بازیهای بومی ،محلی کاشمر

وب سایت خبری و اطلاع رسانی ورزش روستایی شهرستان کاشمر

هیئت ورزشی روستایی و بازیهای بومی ،محلی کاشمر

وب سایت خبری و اطلاع رسانی ورزش روستایی شهرستان کاشمر

از آنجا که توسعه ورزش و امور جوانان خصوصاً ورزش روستاهها بخش مهمی از برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در هر کشور محسوب می گردد و رواج ورزش همگانی، روستایی و بومی محلی موجب افزایش نشاط اجتماعی و بهره وری ملی شده و ارتقاء ورزش قهرمانی موجب توجه مردم در سطح روستاههاشهرستان می شود و همچنین توجه به نیازهای جوانان باعث هر چه شکوفاتر شدن نسل جوان در عرصه های مختلف می شود از این رو برآن شدیم تا وب سایتی در جهت اطلاع رسانی فعالیت های ورزش روستاهها و احیاء بازیهای بومی محلی داشته باشیم . منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. roosta.sportka94@gmail.com

آخرین مطالب

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

در بخش مردان تیم خراسان جنوبی به مقام قهرمانی رسید و 2 تیم خراسان شمالی و جوین از خراسان رضوی به طور مشترک عنوان دوم و سیستان و بلوچستان عنوان سوم این مسابقات را کسب کردند.
وی اظهار کرد: در رشته هفت سنگ مردان نیز تیم های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته چوب کشی وزن کمتر از 70 کیلوگرم، شاهین کریم زاده از خراسان شمالی، مصطفی لولو از خراسان جنوبی و محمدکاظم قاضیان از خراسان رضوی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.
خوش باطن افزود: در چوب کشی وزن زیر 80 کیلوگرم نیز رضا آذین از خراسان جنوبی، حامد ترک از گلستان و حسین شیخی زاده از سیستان و بلوچستان به ترتیب مقام های اول تا سوم این مسابقات را کسب کردند.
در رشته طناب کشی نیز تیم های مشهد و جوین از خراسان رضوی و تیم خراسان شمالی به ترتیب اول تا سوم شدند.
در بخش بانوان نیز در رشته چوب کشی کمتر از 70 کیلوگرم تیم های تربت جام، خراسان جنوبی و گلستان و در وزن 60 کیلوگرم نیزاز کاشمرسرکار خانم عاطفه خلعتی قلعه بالا نایب رئیس بانوان هیات بومی محلی شهرستان ، ششتمد و جوین خراسان رضوی مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
رئیس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی خراسان رضوی گفت: در رشته هفت سنگ بانوان تیم خلیل آباد و 2 بخش مرکزی و احمد آباد مشهد اول تا سوم شدند .
این مسابقات در رشته های هفت سنگ، چوب کشی و طناب کشی در 2 بخش مردان و زنان و در رده سنی بزرگسالان برگزار شد.
ششتمد در 30 کیلومتری جنوب مرکز شهرستان سبزوار و سبزوار در 23 کیلومتری غرب مشهد واقع است.

  • محمد جعفرنژادقوژدی